Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh:
- Chuyên sản xuất & cung cấp các loại Chỉ may công nghiệp phục vụ cho ngành may mặc, giày da, túi xách, v.v..
-May Mặc - Nguyên, Phụ Liệu May Mặc
Chỉ May và Chỉ Thêu

Sản phẩm dịch vụ:
-Chỉ màu
-Chỉ may công nghiệp
-Chỉ may giày
-Chỉ vắt sổ
-Công ty sản xuất và cung cấp chỉ màu
-Công ty sản xuất và cung cấp sợi tằm
-Nguyên liệu ngành may mặc
-Nguyên phụ liệu may mặc
-Nhà cung cấp soi các loại
-ống cuộn chỉ
-Phụ liệu ngành may mặc
-Sợi tằm
-Vải các loại
-Chỉ thêu

 
Từ khóa:
Các bài khác